سه شنبه 30 بهمن 1397
بسیج، عبارت است از مجموعه‌ای که در آن، پاکترین انسانها، فداکارترین و آماده‌ به‌ کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی نائل کردنِ این کشور، جمع شده‌اند. جوانی که در نیروی مقاومت بسیج به عنوان یک نیروی بسیجی، خود را خدمتگزار اهداف انقلاب و آرمانهای اسلامی می‌داند، باید چنان خود را بسازد که مثل شمعی پروانه‌ ها را به دور خود جمع کند و سازندگی علمی، اخلاقی، معنوی، فکری و سیاسی داشته باشد.
اِثَّلاثا 13 جمادي الثاني 1440

نظرسنجي

میزان رضایتمندی شما از سایت چقدر است؟


 

اللهم عجل لولیک الفرج

اللهم عجل لولیک الفرج

اللهم عجل لولیک الفرج

#مهدے_جان!❤
هر زمان که مے گوییم ⛅\" العجل یا مولای یا صاحب الزمان \" زمزمه هایت را میشنوم که میگویے:
💔صبر کن چشم دلت نیل شود مے آیم 🌟شعر من حضرت هابیل شود مے آیم ✨قول دادم که بیایم به خدا حرفے نیست دل به آیینه که تبدیل شود مے آیم
العجل یا مولای ........... العجل .😔 مولایم!!! ﻏﯿﺒﺖ ﮐـــــــــــــﺒـــــــﺮﯼ ﺗﻮ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ
ﻏﻔﻠﺖ ﮐـــــــــــــﺒـــــــﺮﯼ ﻣﺎ
ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ !!
اللهم عجل لولیک الفرج

@maktabalrezadelijan

۹:۳۱ ۱۳۹۷/۹/۱۶

#مهدے_جان!❤
هر زمان که مے گوییم ⛅\" العجل یا مولای یا صاحب الزمان \" زمزمه هایت را میشنوم که میگویے:
💔صبر کن چشم دلت نیل شود مے آیم 🌟شعر من حضرت هابیل شود مے آیم ✨قول دادم که بیایم به خدا حرفے نیست دل به آیینه که تبدیل شود مے آیم
العجل یا مولای ........... العجل .😔 مولایم!!! ﻏﯿﺒﺖ ﮐـــــــــــــﺒـــــــﺮﯼ ﺗﻮ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ
ﻏﻔﻠﺖ ﮐـــــــــــــﺒـــــــﺮﯼ ﻣﺎ
ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ !!
اللهم عجل لولیک الفرج

@maktabalrezadelijan

فهرست مطالب

تصاویر شهداء شهرستان